Istoric

Învățământul din localitățile comunei Cetate datează încă din 1850 și s-a desfășurat în limba germană, localitățile fiind locuite de populație preponderent săsească ce a emigrat în Germania Federală în perioada anilor 1960-1978, acum nemaifiind nici o familie de etnie germană.

Acum locația este modernizată: apă curentă, încălzire pe centrală termică pe curent electric pe care ne propunem să o transformam în centrală pe lemne fiind mai economicoasă și rentabilă, mobilier nou (pentru birouri și pentru sălile de clasă) ale școlii cu clasele P-IV Petriș și Satu Nou. S-a înființat laboratorul de informatică dotat cu calculatoare, copiatoare, imprimante, videoproiector, scanner, internet – toate oferă o bază logistică menită să sprijine procesul de predare-învățare. Este asigurat transportul gratuit al elevilor din localitățile aparținătoare la scoală de centru. Funcționează și o bibliotecă al cărui fond de carte se mărește de la an la an cu noi volume. Este în curs de realizare și o revistă a școlii la care ne gândim să îi găsim un nume precum și o săptămâna de ,,ZILELE ȘCOLII”.

De-a lungul timpului, s-au dăruit elevilor – așa cum numai un dascăl poate, educatoare, învățători, profesori între care renumitul scriitorul Radu Petrescu. Prestigiul școlii s-a menținut de-a lungul anilor atât datorită prestanței cadrelor didactice cât și datorită rezultatelor deosebite obținute de elevi. Primii pași în educația domnului profesor universitar Andrei Marga au fost făcuți în această scoală.

Când spunem prestanța cadrelor didactice ne referim nu numai la pregătirea profesională, ci și la faptul că nouă dascălilor ne place să ne petrecem zilele alături de VIITOR. Suntem conștienți de misiunea școlii: studiu, dezvoltare, creativitate, calitate, armonie – repere de bază într-o instituție în care urmărim interacțiunea școlii cu mediul social, cultural, economic în vederea transformării acesteia într-un centru de resurse educaționale.